Dünya Süt Günü
20 Mayıs 2022

Sağlıklı Bir Gelecek İçin Süt İçin

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO) tarafından koordine edilerek 2000 yılında başlatılan ve her yıl Eylül ayının son Çarşambası kutlanan Okul Sütü Gününün amacı dünyada okul sütü programlarının bilincini artırmaktır.      

Ülkemizde Okul Sütü Programı, Başbakanlık Genelgesiyle yayımlanan Bakanlığımızca yürütülen Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programının, Okullarda Obezite İle Mücadelede Yeterli Ve Dengeli Beslenme Ve Düzenli Fiziksel Aktivite Alışkanlığının Kazandırılması başlığı altında yer alan faaliyetlerdendir.

Okul Sütü Programı ilkokul öğrencilerinin (bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı, ilkokul ve özel okullar dahil), yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerini sağlamak ve süt içme alışkanlığını kazandırmak amacıyla ülkemizde 2011–2012 eğitim öğretim yılında başlamış olup Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Bakanlığımız ve Ulusal Süt Konseyinin ortak çalışmalarıyla 5 yıldır sürdürülmektedir. Okullarımızda eğitim öğretim yıllarının ikinci dönemlerinde haftada 3 gün uygulanmaktadır. 2015-2016 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde 6.012.130 öğrenciye 272.821.022 adet 200 ml yağlı (%3-3,5) UHT süt dağıtılmıştır.

Okul sütü programları, sağlığı olumlu etkileyerek öğrenme yeteneğini geliştirmekte, okula devamlılık ve başarı düzeyini yükseltmektedir. Ayrıca bedensel ve zihinsel gelişime yardımcı olduğu gibi, çocuğun okula bağlılığını da artırmaktadır. Doğal olarak geleceğin yetişkinlerine yapılan önemli bir yatırım olduğu da unutulmamalıdır

Okul Sütü;

• Süt içme olanağı sunarak çocukların yeterli ve dengeli beslenmelerine destek olur

• Okul çağı çocuklarının süt ve sağlık üzerine etkisi konusunda bilinçlenmelerini sağlar,

• Çocuklara sağlıklı büyüme ve gelişmeleri için kalsiyum ve proteinden zengin olan sütü içme alışkanlığı kazandırılmasını teşvik eder,

• Sağlıklı ve hijyenik süt tüketiminin yaygınlaşmasını sağlar,

• Süt arzı fazlalığının değerlendirilmesini sağlayarak, üretimde istikrarı sağlar.

İnsan yaşamının her evresinde, özellikle çocukluk, gebelik-emziklilik ve yaşlılık dönemlerinde kemik sağlığı açısından önemi bilinen süt; C vitamini ve demir dışındaki makro ve mikro besin öğeleri için iyi bir kaynaktır. Süt ve süt ürünlerine özellikle kalsiyum ve fosfor başta olmak üzere bazı önemli mineraller, protein ve riboflavin gibi bazı B grubu vitaminlerin kaynağı olarak bakıldığında halk sağlığı açısından önemli bir besin grubudur.

Ayrıca obezite, kanser, hipertansiyon gibi kronik hastalıklarla ilişkisini gösteren araştırmalar da mevcut olup bu yönde gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar da artış görülmektedir. Süt proteinlerinin büyüme gelişmeye katkısı, doku farklılaşmalarındaki etkinliğinin yanı sıra; kalsiyum emilimi ve immün fonksiyonlar üzerine olumlu etkilerinin olduğu, kan basıncını ve kanser riskini azalttığı, vücut ağırlığının kontrolünde etkin olduğu, diş çürüklerine karşı koruyucu olduğu bilinmektedir.

       Türkiye Beslenme Rehberine göre her gün yetişkin bireylerin 3 porsiyon, çocukların, adölesan dönemi gençlerin, gebe ve emzikli kadınlarla menopoz sonrası kadınların 2-4 porsiyon süt ve yerine geçen besinleri tüketmeleri gerekir. Bir orta boy kupa süt (240 mL)  veya yoğurt 200-240 mL ya da iki kibrit kutusu büyüklüğünde (ortalama 40-60 gr) peynir birer porsiyondur. Çiğ süt ve pastörize edilmemiş sütlerden yapılan peynir ve benzeri besinler Brusellozis hastalığına neden olacağından sokakta satılan kaynağı bilinmeyen sütler tüketilmemeli, pastörize veya UHT (uzun ömürlü) süt tercih edilmelidir.


21 Mayıs Dunya-Sut-Gunu.jpg