Anesteziyoloji ve Reanimasyon
08 Şubat 2024

                


·         Anestezi  ekibimiz;  dört uzman hekim ve 12 anestezi  teknikerinden oluşmakta olup,altı genel ve bir lokal ameliyathane  odası ile hizmet vermektedir.

·         Ameliyathane odaları, mesai saatleri içinde aktif olarak hizmet vermekte olup, mesai saatleri dışında acil vakalar doğrultusunda çalışmaktadır

·         Hastalara genel anestezi ile birlikte, çeşitli rejyonel (bölgesel) anestezi yöntemleri uygulanmaktadır.

·         Ayrıca ameliyathane dışı anestezi hizmetlerimiz olarak;

1.       Dahiliye- Kardiyoloji yoğun bakım yoğun bakım (1. Basamak)

2.       Genel yoğun bakım (2.basamak)

3.       Derlenme (uyandırma) ünitesi

4.       Anestezi ve algoloji (ağrı tedavi) poliklinikleri(MHRS Randevu)

5.       Post-operatif (ameliyat sonrası)ağrı tedavisi

6.       Hastanın yaşam kalitesini artırmak için diğer bölümlerle iş birliği halinde hizmet sunmaktadır.

              ANESTEZİ  ve ALGOLOJİ (AĞRI) POLİKLİNİĞİ

·         Anestezi polikliniğimizde, bir anestezi uzmanı ve bir anestezi teknikeri görev yapmaktadır

·        Ameliyat öncesi hastalar anestezi doktoru tarafından değerlendirilir. Anestezi ve cerrahi açıdan riskleri belirlenip anestezi planları yapılmaktadır. Anestezi yöntemleri hastalara anlatılıp, onamları alındıktan sonra ameliyat gerçekleşmektedir.

·         Ayrıca anestezi polikliniğimiz Algoloji ( ağrı polikliniği) olarak da hastalarımıza hizmet vermektedir

·         Algoloji polikliniğimizde; epidural steroid enjeksiyon, RFA(Radyo Frekans Ablasyon), kuru iğne, tetik nokta, boyun bel fıtığı, eklem (omuz, diz) ağrısı, tenisçi golfçu dirseği ağrısı, topuk dikeni gibi ağrı tedavileri  yapılmaktadır.