Hasta Refakatçi Politikası
24 Nisan 2024

REFAKATÇİ POLİTİKASI

 • Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilir.
 • Refakatçi için HBYS üzerinden refakat tanımlanır ve refakatçi sayısı özel durumlar dışında bir kişiyle sınırlıdır.
 1. 18 yaş altı çocuklar
 2. Ateş, öksürük, burun akıntısı vb. şikâyeti olanlar,
 3. Enfeksiyon hastalığı veya enfeksiyona yatkınlığı olanlar,
 4. Bakıma ihtiyacı olan kişiler
 5. Herhangi bir kronik hastalığı olanlar refakatçi olarak kabul edilmez.
 • Refakatçiler istirahat edebilmeleri için hasta odalarında bulunan refakatçi koltuklarını kullanabilirler.
 • Refakatçiler (hekim, hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdırlar.
 • Refakatçiler hastanede bulunduğu süre içinde diğer hasta odalarına veya personel çalışma/dinlenme alanlarına girmemelidirler.
 • Refakatçiler hastanede kaldıkları müddetçe kendilerine verilen “Refakat Kartı” nı yanlarında bulundurmak zorundadırlar.
 • Zorunlu haller dışında refakatçi değişimi yapılmaz.
 • Refakatçilerin; sık sık refakat değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir.
 • Sadece bir refakatçi hastasının ismini belirterek yemek hizmetinden faydalanabilir.
 • Refakatçiler, hekimlerin direktifleri içerisinde hastalara bakmakla ve kurum disiplinine uymakla yükümlüdürler.
 • Refakatçi kurallarına uymayan, binaya, cihazlara, eşyalara kasti zarar veren, yapılan uyarıları dikkate almayan, diğer hastaların şikâyet ve rahatsızlığına sebep olan hasta refakatçilerinin (hayati zorunluluk hariç) refakatleri iptal edilir.
 • Refakatçilere sağlık hizmeti verilmez.
 • Refakatçiler hastaneye ait eşya, malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir.
 • Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaları hastane dışına çıkarmamalı veya yatağını değiştirmemelidir.
 • Refakatçiler el hijyeni kurallarına uymalıdırlar.
 • Refakatçilerin hastanede tütün ve alkollü madde kullanmaları yasaktır.
 • Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidirler.
 • Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmamalı, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemelidirler.
 • Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler.
 • Refakat süresinin bitimi ya da hastanın taburcu olması durumunda HBYS üzerinden refakat kaydını sonlandırmalıdır.
 • Öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi “Hasta Haklarını Birimi”, “dilek – öneri kutuları” ve WEB sayfamızda “dilek – öneriler (e-posta)” aracılığı ile iletebilirsiniz.
 • Acil durumlarda hastane tahliye alanları her katta tabelayla gösterilmiştir.