Hastane Kroki
20 Haziran 2022

Adsız.jpg

A BLOK

Transfüzyon Merkezi

Kan Verme

Sağlık Kurulu

TİG Birimi

Eğitim Birimi

Eczane

Doktor Odası

Çalışan Hakları Birimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

Sivil Savunma Birimi

Mescit (Kadınlar İçin)

Ayniyat, Biyomedikal, Sarf Depo

SABİM-CİMER

Organ Nakli Birimi

B BLOK

Hastane Yöneticiliği-Başhekimlik

Başhekim Yardımcıları

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü

İdari ve İşler Müdürlüğü

Başhekimlik Toplantı Salonu

Kalite Yönetim Birimi

Özlük Birimi

Evrak Kayıt

Hukuk Birimi

Satın Alma

Şoför Odası

Mutemetlik

Gider Tahakkuk

Mahkûm Servisi

Genel Cerrahi Servisi-Göğüs Cerrahi Servisi

Ortopedi Servisi-Beyin Cerrahi Servisi-Kadın Hast. ve Doğum Servisi

Fizik Tedavi Servisi-Nöroloji Servisi

KBB Servisi-Göz Servisi-Üroloji Servisi

C/D BLOK

Sarf Depo

Sterilizasyon Ünitesi

Çamaşırhane

Morg

Acil Servis

Hasta Hakları Birimi

Ameliyathane

Yoğun Bakımlar

Yemekhane-Mutfak

Konferans Salonu

Bilgi İşlem

E BLOK

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Biyokimya Laboratuvarı

Patoloji Laboratuvarı

PCR Laboratuvarı

Teknik Atölye

Hemodiyaliz Ünitesi

Fizik Tedavi Ünitesi

Doğumhane-Kadın Doğum Ameliyathanesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi-Çocuk Cerrahisi Servisi

Palyatif Servisi

Dahiliye-Kardiyoloji Servisi-Enfeksiyon Hastalıkları Servisi- Dermatoloji Servisi- Göğüs Hastalıkları Servisi

F BLOK

Görüntüleme Merkezi (Röntgen-Ultrason-Tomografi-MR-Kemik Dansitometresi-Mamografi)

Hasta Kabul – İlk Müracaat

Vezne

Başhekim Onayı

Gebe Okulu

Poliklinikler

Evde Sağlık Hizmetleri

İstatistik

Gelir Tahakkuk

Enfeksiyon Kontrol Birimi

Atık Birimi

Mühendislik