Diyetisyen
08 Şubat 2024

20180606_110704.jpg
Beslenme ve Diyet Birimimiz;
yaş, cinsiyet ve fiziksel uğraşı gruplarına göre, sağlıklı bireyler için enerji ve besin öğeleri gereksinimleri ile sağlıklı beslenme programlarını belirler. Özel grupların (diyabet, gebelik v.b.) beslenme ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların yürütülmesinde görev alır.

·         Hastanemizde toplam üç diyetisyenimiz, merkez bina ve semt polikliniği olmak üzere  toplam iki  poliklinik odası ile klinikler ve mutfak-yemekhane bölümünde hizmet vermektedir.

·         Diyet polikliniği, hastane poliklinikler bölümünde (F blok) birinci katta bunmaktadır.

Ø  PoliklinikÇalışma Saatleri


       Ø  NasılMuayene Olurum?

Polikliniklerde; hekimin yönlendirmesi ile hastalar için gerekli beslenme programlarını düzenler. Bireylerin hastalığına, ölçümlerine, laboratuvar bulgularına ve tedavisine uygun olarak besin öğesi gereksinimlerini belirler, diyet tedavilerini ve beslenme eğitimi hizmetlerini planlar, sözlü ve yazılı eğitimi uygular ve kontrol eder.

Kliniklerde; hastaların diyet ve normal yemekleri, yemek listelerini hekimin tespit ettiği esaslar içinde kalmak suretiyle hazırlar. Hastayı beslenmesi ve diyeti konusunda eğitir. Hastaların yemeklerini yiyip yemediklerini kontrol eder.

Hastalara verilecek olan oral, enteral ve parenteral beslenme ürünlerinin seçiminde hazırlanmasında, uygulamalarında, eğitim ve izleme süreçlerinde görev alır.

Mutfak ve yemekhanede; beslenme hizmetinde çalışan personelin denetimini yapar, hizmetin her aşamasında besin, personel, fiziksel alan ve araç-gereçlerin temizlik ve hijyeni için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. Yiyeceklerin hazırlanma, pişirme ve servisi ilkeleri doğrultusunda tüketimine sunulmasını denetler. Besin güvenliğinin sağlanmasında ve kalite sistemlerinin kurulmasında görev alır.

Diyetisyenlerimiz:

Meliha ŞENER

Özlem KAÇMAZ

Gökhan KARADAVUT