Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM)
07 Ocak 2023

  • IMG_9112.JPG
  • IMG_9084.JPG
  • IMG_9077.JPG
  • IMG_9095.JPG
  • IMG_9114.JPGTOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ (TRSM) NEDİR?

  Kronik ruhsal problem yaşayan hastalara (şizofreni ve benzeri psikotik bozukluklar , şizoaffektif bozukluk ve bipolar duygulanım bozuklukları)  psikososyal destek hizmeti veren, takip ve tedavilerin yapılmasını sağlayan, gerektiğinde evde takip, tedavi ve hasta-aile eğitimi yapan; hastaların tekrarlayan servis yatış sayısını azaltmaya çalışan ve süreğen bir sosyal şifa hedefi olan, etkin ve ulaşılabilir bir hizmet  sunan merkezlere Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) denir.

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİNE KiMLER MÜRACAT EDEBİLİR?

Ø  Hekimlerin poliklinikleri esnasında tespit ettikleri ya da hastanede tedavisi tamamlanan uygun tanı grubunda olan hastalar

Ø  Kendiliğinden veya aileleri tarafından getirilen hastalar

Ø  Geçmişteki hastane kayıtlarına bağlı olarak tespiti yapılan hastalar

TRSM EKİBİNDE KİMLER VARDIR?

  Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, hemşire, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, ergoterapist (iş uğraşı terapisti) yada usta öğretici, , tıbbi sekreter, yardımcı personel

TRSM'LERİN İŞLEYİŞİ

Ø  TRSM' ler mesai saatleri içerisinde (08:00 - 16:00)  hizmet vermekte olup, Sağlık Bakanlığı’na ait yataklı sağlık tesislerine bağlı olarak faaliyet gösteren merkezlerdir.

Ø  Tespiti yapılan hastalar veya hasta  yakınları ile telefon yoluyla irtibat kurulduktan sonra TRSM işleyişi ve uygulamalar konusunda bilgilendirme yapılarak hasta merkeze davet edilmektedirler

Ø  Hastalar TRSM' de bulunan ilgili psikiyatri uzmanınca değerlendirilip tüm hastalık süreci ve hastanın kendisine ait özellikleri incelendikten sonra merkezde takip altına alınmaktadırlar.

Ø  Her hastanın takip süreci merkezdeki bir vaka yöneticisi (psikolog, hemşire, sosyal hizmet uzmanı) tarafından yürütülmektedir

Ø  Toplum Ruh Sağlığı Merkezine kayıt olan hastaların buradan alacakları hizmetin bedeli SGK tarafından karşılanmakta olup hasta ve aileden herhangi bir ücret talep edilmemektedir

Ø  Hastanın merkezde bulunduğu süre içinde öğlen yemeği gibi temel ihtiyaçları merkezce karşılanmaktadır ve aile veya hastadan herhangi bir ücret talep edilmemektedir

Ø  Vaka yöneticisi ve psikiyatri uzmanı takipleri dışında sosyal işlevselliğin artırılmasına yönelik uzman eğitmenlerle çeşitli alanlarda beceri eğitimleri yürütülmektedir

BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ TRSM' DE NELER YAPIYORUZ?

Ø  İlaç tedavilerinin düzenlenmesi ve klinik açıdan takiplerin süreğen bir şekilde sağlanması

Ø  Psikososyal beceri eğitimi (hastaları; hastalık ve tedavi, tedavinin olası yan etkileri, günlük yaşam aktiviteleri konusunda bilgilendirmek)

Ø  Bireysel danışmanlık ve aile eğitimi

Ø  Grup terapileri düzenlemek

Ø  TRSM' ye devam etmek istemeyen ya da uygun olmayan hastalara ev ziyaretleri

Ø  Merkeze devamı sağlanamayan hasta veya yakınlarıyla irtibat kurmak ve merkezin hastayla bağlantısını oluşturmak

Ø  Hastanın durumuna göre uygun olarak resim, el sanatları, müzik, tiyatro/drama, halk oyunları, spor  gibi uğraşı tedavileri

Ø  Sosyal faaliyetler (kültür gezileri, piknik, sinema gösterimi vs...)

Ø  Danışan ve ailelerine sosyal hak ve sorumluluklar ile ilgili bilgilendirme toplantıları, gerekli yönlendirilmelerin yapılması (örn: sağlık kurulu ve istihdam hakları)


TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ (TRSM) NEDİR?

  Kronik ruhsal problem yaşayan hastalara (şizofreni ve benzeri psikotik bozukluklar , şizoaffektif bozukluk ve bipolar duygulanım bozuklukları)  psikososyal destek hizmeti veren, takip ve tedavilerin yapılmasını sağlayan, gerektiğinde evde takip, tedavi ve hasta-aile eğitimi yapan; hastaların tekrarlayan servis yatış sayısını azaltmaya çalışan ve süreğen bir sosyal şifa hedefi olan, etkin ve ulaşılabilir bir hizmet  sunan merkezlere Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) denir.

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİNE KiMLER MÜRACAT EDEBİLİR?

Ø  Hekimlerin poliklinikleri esnasında tespit ettikleri ya da hastanede tedavisi tamamlanan uygun tanı grubunda olan hastalar

Ø  Kendiliğinden veya aileleri tarafından getirilen hastalar

Ø  Geçmişteki hastane kayıtlarına bağlı olarak tespiti yapılan hastalar

TRSM EKİBİNDE KİMLER VARDIR?

  Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, hemşire, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, ergoterapist (iş uğraşı terapisti) yada usta öğretici, , tıbbi sekreter, yardımcı personel

TRSM'LERİN İŞLEYİŞİ

Ø  TRSM' ler mesai saatleri içerisinde (08:00 - 16:00)  hizmet vermekte olup, Sağlık Bakanlığı’na ait yataklı sağlık tesislerine bağlı olarak faaliyet gösteren merkezlerdir.

Ø  Tespiti yapılan hastalar veya hasta  yakınları ile telefon yoluyla irtibat kurulduktan sonra TRSM işleyişi ve uygulamalar konusunda bilgilendirme yapılarak hasta merkeze davet edilmektedirler

Ø  Hastalar TRSM' de bulunan ilgili psikiyatri uzmanınca değerlendirilip tüm hastalık süreci ve hastanın kendisine ait özellikleri incelendikten sonra merkezde takip altına alınmaktadırlar.

Ø  Her hastanın takip süreci merkezdeki bir vaka yöneticisi (psikolog, hemşire, sosyal hizmet uzmanı) tarafından yürütülmektedir

Ø  Toplum Ruh Sağlığı Merkezine kayıt olan hastaların buradan alacakları hizmetin bedeli SGK tarafından karşılanmakta olup hasta ve aileden herhangi bir ücret talep edilmemektedir

Ø  Hastanın merkezde bulunduğu süre içinde öğlen yemeği gibi temel ihtiyaçları merkezce karşılanmaktadır ve aile veya hastadan herhangi bir ücret talep edilmemektedir

Ø  Vaka yöneticisi ve psikiyatri uzmanı takipleri dışında sosyal işlevselliğin artırılmasına yönelik uzman eğitmenlerle çeşitli alanlarda beceri eğitimleri yürütülmektedir

BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ TRSM' DE NELER YAPIYORUZ?

Ø  İlaç tedavilerinin düzenlenmesi ve klinik açıdan takiplerin süreğen bir şekilde sağlanması

Ø  Psikososyal beceri eğitimi (hastaları; hastalık ve tedavi, tedavinin olası yan etkileri, günlük yaşam aktiviteleri konusunda bilgilendirmek)

Ø  Bireysel danışmanlık ve aile eğitimi

Ø  Grup terapileri düzenlemek

Ø  TRSM' ye devam etmek istemeyen ya da uygun olmayan hastalara ev ziyaretleri

Ø  Merkeze devamı sağlanamayan hasta veya yakınlarıyla irtibat kurmak ve merkezin hastayla bağlantısını oluşturmak

Ø  Hastanın durumuna göre uygun olarak resim, el sanatları, müzik, tiyatro/drama, halk oyunları, spor  gibi uğraşı tedavileri

Ø  Sosyal faaliyetler (kültür gezileri, piknik, sinema gösterimi vs...)

Ø  Danışan ve ailelerine sosyal hak ve sorumluluklar ile ilgili bilgilendirme toplantıları, gerekli yönlendirilmelerin yapılması (örn: sağlık kurulu ve istihdam hakları)