Deri ve Zührevi Hastalıkları (Cildiye)
08 Şubat 2024


Deri ve Zührevi Hastalıklar (Cildiye)


Dermatoloji bölümü;
deri, saç ve tırnakla ilgili her türlü hastalıkları, ağız içi ve dil hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenir.

Poliklinikler:

·         Hastanemiz dermatoloji branşında verilen poliklinik hizmetleri; 10 Nisan 2017 tarihinde başlamış olup, iki merkez binada poliklinik odası ile hizmet vermektedir.

·         Hastanemiz dermatoloji polikliniği, hastane poliklinikler bölümünde (F blok) üçüncü katta bulunmaktadır.

·         Toplam iki hekim; merkez bina polikliniği, yataklı servisler, yoğun bakım, palyatif bakım ünitesi, heyet ve görevlendirme yapılan birimlerde hizmet vermektedir.

Ø  Poliklinik Çalışma Saatleri

Ø Nasıl Muayene Olurum?

Ø  Hekim Çalışma Listesi

Klinik:

·         Dermatoloji kliniği 30 Mart 2018 tarihinde hizmete açılmıştır.

·         Dermatoloji servisi, iki hekim, sekiz hemşire ve iki yardımcı personel ile hastalara hizmet vermektedir.

·         Hem hasta hem de refakatçi için fiziki imkanların kaliteli ve konforlu hale getirildiği hastanede servisler tek ve çift kişilik odalardan oluşmaktadır.

·         Dermatoloji servisi dördüncü katta bulunmaktadır.

·         Medikal tedavi için yatışı yapılan hastalara tanı, tedavi ve tedavi sonrası bakım için hizmet verilmektedir.

·         Servise yatışı yapılan hasta ve yakınlarına sorumlu servis hemşiresi tarafından hastane kuralları hakkında bilgi verilmektedir.