Misyon & Vizyon
20 Ocak 2022

MİSYON

Hizmet verdiğimiz tüm alanlarda halkımızın
yaşam kalitesini yükseltmek amacı ile
çağdaş bilgi ve en son tıbbi teknoloji eşliğinde,
hasta, hasta yakınları ve çalışan sağlığı ve haklarını
üst düzeyde tutacak şekilde kesintisiz,
ulaşılabilir, güvenli sağlık hizmetlerini din, dil, ırk ve cinsiyet gözetmeksizin
nitelikli sağlık kadroları ile sunmak...


VİZYON

 

Ulusal ve uluslar arası sağlık hizmet sunucuları arasında,
hasta ve çalışan memnuniyeti ve hizmete ulaşmadaki
hız ve hizmet kalitesi nedeni ile
örnek gösterilen sağlık kurumu olmak...