Günübirlik Tanı ve Tedavi Ünitesi
20 Ocak 2022


  • IMG_9169.JPG
  • IMG_9172.JPG
  • IMG_9176.JPG
  • IMG_9178.JPG
  • IMG_9181.JPGGünübirlik Tanı ve Tedavi Ünitesi Hasta Kabul Protokolü

1. Randevu;

-   Günübirlik Tanı ve Tedavi Ünitesi (GTTÜ) hasta randevuları sadece ünite sekreteri tarafından verilir.

-    Hasta randevusu  tüm hazırlıkları ilgili poliklinikte tamamlanmış hastaya verilir, eksik hazırlık yapılan hastaya randevu verilmez.

-    Randevusuz hasta ünite sorumlu hemşiresi ve anestezi planlanıyor ise ünite sorumlu anestezi uzmanı ile iletişime geçilerek planlanır.

2. Anestezi altında işlem planlanan hastalar;

-   Preoperatif   anestezi  hazırlıkları anestezi polikliniğinde tamamlanmış, anestezi uzmanı tarafından ‘’Küçük müdahale için anestezi alabilir’’ veya ‘’Anestezi alabilir’’ notu HBYS veya  anestezi  konsültasyon  formunda bulunmalı

-   Hasta anestezi muayenesinde belirtilen açlık süresine sahip olmalı

-   İşlem için hastalar Günübirlik Tanı ve Tedavi Ünitesi (GTTÜ) sekreteri tarafından verilen  randevu saatinden en az 30 dakika öncesinde başvurmalı

-   İşlem planlanan hastalar randevuya tüm özel eşyalarını teslim edebileceği bir refakatçi ile başvurmalı

-   Hasta yatış verilen poliklinikten günübirlik yatış dosyası (Planlanan işlem için hazırlanmış hekim ve hastası tarafından imzalanmış onam formu içermeli ) ile başvurmalıdır.

3. Lokal anestezi ile işlem planlanan hastalar;

-   İşlem için hastalar Günübirlik Tanı ve Tedavi Ünitesi (GTTÜ) sekreteri tarafından verilen randevu saatinden en az 30 dakika öncesinde başvurmalı

-   İşlem planlanan hastalar randevuya tüm özel eşyalarını teslim edebileceği bir refakatçi ile başvurmalı

-   Hasta yatış verilen poliklinikten günübirlik yatış dosyası ( Planlanan işlem için hazırlanmış hekim ve hastası tarafından imzalanmış onam formu içermeli ) ile başvurmalıdır.

4. Kabul;

-   Randevu için başvuran hasta ilgili poliklinikten günübirlik yatış dosyası ile birlikte GTTÜ sekreterine başvurur. Ünite sekreteri hasta kabulü yaptıktan sonra tanıtıcı hasta bilekliğini hastaya verir ve hastayı daha önceden belirlenmiş bekleme alanına alır.

-   Hekim hastaya uygulayacağı müdahale için gerekli malzemeleri işlem hemşiresine bildirir, tüm hazırlık tamamlanınca hasta müdahale odasına hemşire tarafından isim kontrolü yapıldıktan sonra alınır.

-   Tüm müdahaleler saat 15:30 da bitecek şekilde planlanmalıdır.

5. İşlem;

-   Hekim hastasına yapacağı işlemi anlatıp uyguladıktan sonra ünite içerisinde hekim için ayrılan bilgisayarlarda patoloji istemi ,  hasta epikrizi ve reçetesini düzenler.

-   İşlem anestezi altında yapılmışsa; hasta anestezi uzman/teknisyeni gözetiminde uyanma odasına alınır, görevli hemşire tarafından hasta derlenene kadar izlenir.

-   Hasta taburculuk için uygun bulunduğunda düzenlenmiş epikriz ve reçetesi verilerek taburcu edilir.