Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ( Psikiyatri)
01 Haziran 2021

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları


Psikiyatri bölümü
; ruh ve sinir hastalıkları ile kişide görülen önemli uyumsuzlukları önleme, tanılama ve sağaltma ile ilgilenir. İnsanların duygu, düşünce ve davranışlarındaki değişiklikleri tanımlayıp tedavi eden bir tıp disiplinir.


Psikiyatri bölümü;

v  Uyku bozuklukları

v  Şizofreni

v  Depresyon

v  Panik atak

v  Bipolar bozukluk

v  Kaygı bozuklukları

v  Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu

v  Demansiyel sendromlar

v  Alkol kullanım bozuklukları   gibi hastalıklarla ilgilenir.

Poliklinikler:

·         Hastanemiz psikiyatri branşında verilen poliklinik hizmetleri; 10 Nisan 2017 tarihinde başlamış olup, merkez binada iki semt polikliniğinde bir poliklinik odası ile hizmet vermektedir.

·         Hastanemiz psikiyatri polikliniği, hastane poliklinikler bölümünde (F blok) zemin katta bulunmaktadır.

·         Toplam üç hekim; merkez bina polikliniği, semt polikliniği, heyet ve görevlendirme yapılan birimlerde hizmet vermektedir.

·         Psikiyatri polikliniği, diğer branşlarda yatan ya da ayaktan muayene olan hastalara konsültasyon hizmeti vermektedir.

·         Yatan hastalara ve ailelerine hastaların ruhsal durumları açıklanmakta ve sorumlu doktor ve hemşirelere hastalarla ilgili bilgi verilmektedir.