Değerlerimiz
14 Mart 2023

 • Hizmetlerimizi ‘Hasta Memnuniyeti’ ilkesiyle sunarız.
 • Hasta ve yakınlarına dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin sağlık hizmetlerini veririz.
 • Vatandaşlarımızın hasta olmamalarına yönelik bilgilendirmeler yaparız.
 • Kaliteyi içselleştirip, her hizmette kalite anlayışını hedef alırız.
 • Gelişime ve değişime açık, öncü girişimcilik ruhu taşırız.
 • Sürekli gelişime inanır, bulunduğumuz konumun ilerisini hedefleriz.
 • Etik ilkeler çalışmalarımızın temelidir.
 • En önemli kaynağımız ve en değerli yatırımımız çalışanlarımızdır.
 • Çalışanlarımızın katılımcı olmalarını ister, fikirlerinin değerli olduğuna inanırız.
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin kesiştiği noktada daha kaliteli hizmet olacağına inanırız.
 • Başarıda da ve başarısızlıkta da sorumluluğu paylaşırız.