Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
08 Şubat 2024Poliklinikler:

·      Hastanemiz Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları branşında verilen poliklinik hizmetleri; 10 Nisan 2017 tarihinde başlamış olup, dört merkez bina ve iki semt polikliniği olmak üzere toplam 6 poliklinik odası ile hizmet vermektedir.

·      Hastanemiz KBB polikliniği, hastane poliklinikler bölümünde (F blok) ikinci katta bulunmaktadır.

·      Toplam beş hekim; merkez bina polikliniği, semt polikliniği, yataklı klinikler, ameliyathane, heyet ve görevlendirme yapılan birimlerde hizmet vermektedir.

·      Polikliniklerimizde hastaların tanı ve tedavisi için endovizyon sistemi, bir odyometri, bir timpanometri, bir ABR (Auditory Brainstem Response, beyin sapı işitsel uyarı) kullanılmaktadır.

ØPoliklinik Çalışma Saatleri

     ØNasıl Muayene Olurum?

Ø  Hekim Çalışma Listesi

Klinik:

·      Kulak Burun Boğaz Hastalıkları kliniği yedi yatak kapasiteli olup, 30 Mart 2018 tarihinde hizmete açılmıştır.

·      KBB servisi, beş KBB hekimi, sekiz hemşire ve iki yardımcı personel ile hastalara hizmet vermektedir.

·      Hem hasta hem de refakatçi için fiziki imkanların son derece kaliteli ve konforlu hale getirildiği hastanede servisler tek ve çift kişilik odalardan oluşmaktadır.

·      Kulak Burun Boğaz Hastalıkları servisi B blok birinci katta bulunmaktadır.

·      Operasyonu planlanan ve/veya medikal tedavi için yatışı yapılan hastalara tanı,tedavi ve tedavi sonrası bakım için hizmet verilmektedir.

·      Servise yatışı yapılan hasta ve yakınlarına sorumlu servis hemşiresi tarafından hastane kuralları hakkında bilgi verilmektedir.

Ameliyathane:

Hastanemiz KBB branşında modern tıpta uygulanan birçok ameliyat gerçekleştirilmektedir. 2 Nisan 2018 tarihinde ameliyat hizmeti verilmeye başlanan hastanemizde aylık ortalama 125 hastaya KBB branşında haftanın tüm mesai günlerinde ameliyat hizmeti verilmektedir. Sıklıkla yapılan ameliyatlar arasında;

·      Adenoidektomi, adenotonsillektomi, tonsillektomi

·      Ventilasyon tüpü (kulak tüpü) takılması

·      Septoplasti, açık septoplasti, septorinoplasti

·      Konko cerrahisi, konko kırılması, konko RF uygulaması

·      Timpanoplasti, stapedotomi,mostoidektomi

·      Mikrolarengoskopi

·      Endoskopik sinüs cerrahisi

·      Parotidektomi

·      Boyun diseksiyonu

·      Konjetinal (doğumsal) boyun kitlesi çıkarılması

·      Boyundan LAP eksizyonu

·      Cilt tümörü eksizyonu

·      İntratimpanik steroid enjeksiyonu

·      Burun kırığı redüksiyonu

·      Burundan ve kulaktan yabancı cisim çıkarılması

·      Dil bağı kesilmesi

·      Nazofarenks biyopsisi

·      Peritonsiller abse boşaltılması

‘yer almaktadır.