Sekretuar Otitis Media (Kulak Nezlesi) Çocuklarda Neden Önemli ?
08 Ocak 2019

Çocuklarda nezle, grip ve orta kulak iltihabından sonra en sık görülen üst solunum yolu enfeksiyonu kulak nezlesidir (sekretuar otitis media). Kulak nezlesi ateş, kulak ağrısı, eklem ve kas ağrısı, iştahsızlık ve halsizlik gibi enfeksiyon bulguları oluşturmadığı için çoğu zaman rastlantısal tanı almaktadır.

Özellikle oyun çağı ve daha küçük çocuklarda enfeksiyon belirtisi olmadığı için ebeveynler tarafından kolaylıkla fark edilmemektedir ancak oyun çağı ve okul öncesi çocuklarda konuşma ve dil gelişimi bozukluğu, seslere karşı ilgisizlik, televizyonu yakından izleme, televizyon ve diğer elektronik cihazların yüksek ses ile izlenmesi ya da söylenenleri tekrar ettirme başlayınca anne babalar bir sorun olduğunu fark eder. Okul çağı çocuklarda ise ders başarısında azalma, derslerde öğretmeni dinlemede zorluk ve öğrenme güçlüğü ile kendini gösterebilir.

Kulak nezlesi yukarıda bahsedilen sorunlara sebep olması yanında uzun dönemde daha kalıcı hasarlara yol açabilir. Kulak zarında ve orta kulakta; orta kulakta biriken sıvının özelliği ve süresine bağlı olarak geri dönüşümsüz değişiklikler olabilir ve daha ciddi işitme kayıpları, kulak zarında çökme/delinme, kulak kemikçiklerinde erime ve kireçlenme ve en ağırı da kolesteatoma denilen şiddetli enfeksiyona neden olabilir.

Bu tür sorunlar yaşayan çocuklar Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzman hekimi tarafından muayene edilmeli, ayırıcı tanı yapıldıktan sonra tedavi sürecine geçilmelidir. Tedavide öncelikle üst solunum yolu enfeksiyonu ve kulaktaki sıvının tedavisi için sıklıkla ilaç tedavisi (2 ay süre ile) başlanır, orta kulaktaki negatif basıncı azaltıcı manevralar ( sakız çiğneme, balon şişirme vs) önerilmektedir. Tedavinin yanıtsız kaldığı durumlarda ise adenoidektomi (geniz etinin cerrahi yolla çıkarılması) ve kulak tüpü uygulamasına geçilmeli fizyolojik fonksiyonların devamlılığı sağlanmalıdır. Bademciklerin (tonsil) enfeksiyon kaynağı olarak düşünüldüğü durumlarda ise tonsillektomi (bademciklerin cerrahi yolla çıkarılması) uygulanır. Bu şekilde oluşacak olumsuz sonuçlar engellenmeye çalışılır.

Çocuk gelişiminde önemli yapıtaşlarından biri de işitme ve konuşmanın sağlıklı olmasıdır. Başarılı ve mutlu nesiller için günlük yaşamı ve fizyolojik gelişimi bozacak kulak nezlesi önemsenmelidir.


Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

   Uzm. Dr. Süleyman CESUR