4 Mart Dünya HPV Farkındalık Günü
04 Mart 2020

ASCCP;  %80‘nin üzerinde insanın yaşam boyu HPV ile karşılaşmakta olduğunu bildirmektedir. Sık görülme oranları dikkate alınarak farkındalık ve bilincin artması için 4 Mart HPV Farkındalık Günü olarak  kutlanmaktadır. HPV (Human papilloma virus) enfeksiyonu cinsel yol ile bulaşan ve genital siğil olarak bilinen kondilomların oluşmasından sorumlu olan viral bir enfeksiyon olup mutlaka ciddiye alınmalıdır. Son yıllarda özellikle gençler arasında ülkemizde de giderek artan bir sıklıkta görülmektedir. Genital siğil şikâyeti ile tedavi için başvuranlarda da önemli artışlar gözlenmektedir. HPV'nin şu an bilinen ve sınıflanan  100 den fazla alt tipi vardır. Bunların bir kısmı sadece üreme sisteminde enfeksiyona neden olurlar ve bunlara genital HPV adı verilir. Rahim ağzı kanseri olgularının çoğuna HPV tip 16,18, 31,33, 3 5 ve 52 neden olmaktadır. HPV tip 6 ve 11 de genital siğillere neden olmaktadır.
      Kadın kanserleri içinde ön sıralarda yer alan rahim ağzı kanserinin (serviks kanseri)  en önemli, hatta belki de tek nedeni HPV enfeksiyonudur.   Cinsel  bölgeyi enfekte eden HPV 'ler temas yolu ile kolayca yayılırlar. HPV 'nin bir kişiden diğerine bulaşması için mutlaka tam bir ilişki olması gerekmez. Enfekte olan cilt bölgelerinin birbiri ile teması ile de hastalık bulaşabilir. Virüsün kuluçka süresi değişkendir. HPV tipine göre kuluçka süresi değişir. Bazı HPV tiplerinde kuluçka süresi 1-2 ay iken bazı HPV tiplerinde yılları bulabilmektedir. Bulaşma olduktan sonra bulgular bazen birkaç ay bazen de birkaç yıl sonra ortaya çıkabilir. Hatta bazen virüs yıllarca hiçbir bulgu vermeden vücutta kalabilir. Hastaların büyük bir kısmında 2-6 ay içinde belirti verir. Aktif genital lezyonların varlığında bulaşıcılık en yüksektir.  
      Ülkemizde rahim ağzı kanseri taraması, Sağlık Bakanlığı, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri [KETEM] tarafından, beş yılda bir uygulanacak HPV testi veya Pap-smear testi ile yürütülmektedir. İlk test cinsel aktivitenin başlangıcından 3 yıl sonra yapılmalıdır. HPV’ den korunmak için en önemli nokta gençlerin cinsel ilişki yaşını olabildiğince geciktirmeleridir. Tek eşlilik riskin artmasını önlemektedir. Aşı korumada büyük ölçüde etkindir. Kondom enfeksiyon riskini azaltabilmesine rağmen virüs genital derilerin teması yoluyla da yayılabilmektedir.