Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde İlk Sempozyum Gerçekleşti
19 Mart 2020

        Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’nde “ 12 – 18 Mayıs Hemşirelik Haftası” kapsamında, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalının katkıları ile Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından “ICN 2018 Teması ve Kaliteli Bakım Sempozyumu” düzenlendi.

       Sempozyum; 15 Mayıs 2018 de tam gün panel ve konferansların sunumuyla yoğun bilimsel bir programla gerçekleşti. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalının öğretim üyeleri Prof. Dr. Aynur TÜREYEN, Prof. Dr. Asiye DURMAZ AKYOL, Prof. Dr. Yasemin YILDIRIM, AD Başkanı Ayfer KARADAKOVAN ile yine Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD öğretim üyesi Doç. Dr. Gönül ÖZGÜR, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Adli Tıp AD Başkanı Prof. Dr. Mehmet TOKDEMİR, Özel Tınaztepe Hastanesi Kalite Direktörü Hem. Zeynep DOKUMACI’ nın konuşmacı olarak yer aldığı sempozyumda, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi Eğitim Biriminden Uzm. Hem. Sevil OK ve Dahiliye - Kardiyoloji Servis Sorumlusu Uzm. Hem. Gülistan YOLDAŞ’ da birer sunum yaptı.

       Sempozyuma İlçe Sağlık Müdürü Dr. Vahap Tevfik OĞUZ, üniversite öğretim üyeleri, çeşitli hastanelerden yöneticiler, hastane idarecileri, ebeler, hemşireler ve lisans-lisansüstü hemşirelik öğrencileri katıldı.

     Sempozyum açılış konuşmasında; Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Uzm. Hem. Sevgi ÇINAR ‘’Burada toplanmamızın gayesi olan Ebeler ve Hemşireler günümüzü en içten duygularımla kutluyorum. ICN 2018 Teması ve Kaliteli Bakım Sempozyumu ile hemşirelik adına farkındalık yaratmayı hedefledik. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen değerli hocalarımıza, İl Sağlık Müdürlüğü Yöneticilerine ve emeği geçen hemşire, ebe arkadaşlarıma, hizmet sektöründe emek veren teknik alandan temizlik personeline kadar herkese teşekkür ederim. Verimli bir sempozyum olmasını dilerim” dedi.

     Başhekim Vekili Uzm. Dr. Rafet BEYHAN ise “ Hemşirelik, insanı konu alan sabırla, vicdanla, akıl ile bütünleşen kutsal bir meslektir. Bu kutsal mesleği üstün özveri ve gayretleriyle yerine getiren ebe ve hemşirelerimizin haftasını kutluyorum. Sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başarılı ve faydalı bir sempozyum olmasını diliyorum” dedi.

       Oturum başkanlığını Ege üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği AD öğretim üyesi Prof. Dr. Aynur TÜREYEN ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Uzm. Hem. Sevgi ÇINAR’ ın yaptığı “Kaliteli Bakım İçin Mesleki ve Yasal Sorumluluklarımız” konulu panelde; Sağlık Bakım Hizmetlerinde Hemşirenin Adli ve Hukuki Sorumlulukları, Nitelikli ve Güvenli Sağlık Hizmeti Almak Herkesin Hakkı, Bakım Kalitesini Artırmada Hasta Güvenliği Kültürü Oluşturma konuları ele alındı. Sunumlar sonunda özetle Prof. Dr. TÜREYEN “Hemşirelik mesleği özveri gerektirir ancak bu; hemşirelik mesleğinin sınırlarının ve sorumluluklarının gerektirdiği mesleki görevleri icra ederken gereken bir özveridir, diğer deyişle yani görevi yerine getirirken gereken fedakarlıktır; aksi takdirde fedakarlıkla mesleki yasal sorumluluğu birbirine karıştırarak görev yapmak sorunlara yol açar. Sınırsız fedakarlık ya da özveri aile içinde olur, aile üyelerinden birinin yapamadığı görevi diğeri yerine getirebilir. Oysa sağlık kurumları içinde multidisipliner-interdisipliner ekip  vardır ve hepimizin , her sağlık çalışanının görev, yetki ve sorumluluğu ayrıdır.Görevin olduğu yerde yetki, yetkinin olduğu yerde ise ağır bir sorumluluk vardır.Dolayısı ile  fedakârlıktan önce mesleki sorumluluklar gelir; önce,mevzuat vardır, yasa vardır. Herkes sorumlu olduğu kendi kapısının önünü temizlemek ve başka bir meslek mensubunun yetkisine,  görev alanına, sınırına girmemek zorundadır.” dedi.

       Öğleden sonraki konferanslar oturumunda; oturum başkanlıklarını; Prof. Dr. Asiye DURMAZ AKYOL, Prof. Dr. Yasemin YILDIRIM, Hem. Nesrin TOKDEMİR, Hem. Filiz NACIR yaptı. Konferanslar oturumunun ilk bölümünde, ‘’Hemşireler İçin Sihirli Değnek: Motivasyon, Dijital Hastane ve Hemşirelik ve Sağlık Okur Yazarlığı’’ konuları, ikinci oturumda ise ”Kişisel Gelişim ve Mesleki Başarının Alfabesi “ konusu ele alındı. Bu oturumlarda oturum başkanlarından Prof. Dr. Asiye DURMAZ AKYOL; hemşirelik mesleğinin ülkemizde bilimsel-akademik ve teknolojik olarak üst bir seviyeye geldiğini hatırlatarak, artık diğer profesyonel meslekler gibi bir oda veya birlik olunması gerektiği konusuna vurgu yaptı.     

       Katılımcılar tarafından oldukça ilgi gören sempozyum, plaketlerin ve katılım belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi.

 • 20180515_154440.jpg
 • 20180515_103543.jpg
 • 20180515_104302.jpg
 • 20180515_105219.jpg
 • 20180515_145800.jpg
 • 20180515_151806.jpg
 • 20180515_131054.jpg
 • 20180515_130907.jpg
 • 20180515_155500.jpg
 • 20180515_155604.jpg
 • 20180515_171204.jpg
 • 20180515_171645.jpg
 • 20180515_171708.jpg
 • 20180515_171457.jpg
 • 20180515_171910.jpg