T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Güncelleme Tarihi: 30/10/2018

                


·         Anestezi  ekibimiz;  dört uzman hekim ve 12 anestezi  teknikerinden oluşmakta olup, altı genel ve bir lokal ameliyathane  odası ile hizmet vermektedir.

·         Ameliyathane odaları, mesai saatleri içinde aktif olarak hizmet vermekte olup, mesai saatleri dışında acil vakalar doğrultusunda çalışmaktadır

·         Hastalara genel anestezi ile birlikte, çeşitli rejyonel (bölgesel) anestezi yöntemleri uygulanmaktadır.

·         Ayrıca ameliyathane dışı anestezi hizmetlerimiz olarak;

1.       Dahiliye- Kardiyoloji yoğun bakım yoğun bakım (1. Basamak)

2.       Genel yoğun bakım (2.basamak)

3.       Derlenme (uyandırma) ünitesi

4.       Anestezi ve algoloji (ağrı tedavi) poliklinikleri(MHRS Randevu)

5.       Post-operatif (ameliyat sonrası)ağrı tedavisi

6.       Hastanın yaşam kalitesini artırmak için diğer bölümlerle iş birliği halinde hizmet sunmaktadır.

              ANESTEZİ  ve ALGOLOJİ (AĞRI) POLİKLİNİĞİ

·         Anestezi polikliniğimizde, bir anestezi uzmanı ve bir anestezi teknikeri görev yapmaktadır

·        Ameliyat öncesi hastalar anestezi doktoru tarafından değerlendirilir. Anestezi ve cerrahi açıdan riskleri belirlenip anestezi planları yapılmaktadır. Anestezi yöntemleri hastalara anlatılıp, onamları alındıktan sonra ameliyat gerçekleşmektedir.

·         Ayrıca anestezi polikliniğimiz Algoloji ( ağrı polikliniği) olarak da hastalarımıza hizmet vermektedir

·         Algoloji polikliniğimizde; epidural steroid enjeksiyon, RFA(Radyo Frekans Ablasyon), kuru iğne, tetik nokta, boyun bel fıtığı, eklem (omuz, diz) ağrısı, tenisçi golfçu dirseği ağrısı, topuk dikeni gibi ağrı tedavileri  yapılmaktadır.