Vizyon
20 Ocak 2022

Ulusal ve uluslar arası sağlık hizmet sunucuları arasında,
hasta ve çalışan memnuniyeti ve hizmete ulaşmadaki
hız ve hizmet kalitesi nedeni ile
örnek gösterilen sağlık kurumu olmak...