T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Güncelleme Tarihi: 30/10/2018Poliklinikler:

·      Hastanemiz Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları branşında verilen poliklinik hizmetleri; 10 Nisan 2017 tarihinde başlamış olup, dört merkez bina ve iki semt polikliniği olmak üzere toplam 6 poliklinik odası ile hizmet vermektedir.

·      Hastanemiz KBB polikliniği, hastane poliklinikler bölümünde (F blok) ikinci katta bulunmaktadır.

·      Toplam beş hekim; merkez bina polikliniği, semt polikliniği, yataklı klinikler, ameliyathane, heyet ve görevlendirme yapılan birimlerde hizmet vermektedir.

·      Polikliniklerimizde hastaların tanı ve tedavisi için endovizyon sistemi, bir odyometri, bir timpanometri, bir ABR (Auditory Brainstem Response, beyin sapı işitsel uyarı) kullanılmaktadır.

ØPoliklinik Çalışma Saatleri

     ØNasıl Muayene Olurum?

Ø  Hekim Çalışma Listesi

Klinik:

·      Kulak Burun Boğaz Hastalıkları kliniği yedi yatak kapasiteli olup, 30 Mart 2018 tarihinde hizmete açılmıştır.

·      KBB servisi, beş KBB hekimi, sekiz hemşire ve iki yardımcı personel ile hastalara hizmet vermektedir.

·      Hem hasta hem de refakatçi için fiziki imkanların son derece kaliteli ve konforlu hale getirildiği hastanede servisler tek ve çift kişilik odalardan oluşmaktadır.

·      Kulak Burun Boğaz Hastalıkları servisi B blok birinci katta bulunmaktadır.

·      Operasyonu planlanan ve/veya medikal tedavi için yatışı yapılan hastalara tanı,tedavi ve tedavi sonrası bakım için hizmet verilmektedir.

·      Servise yatışı yapılan hasta ve yakınlarına sorumlu servis hemşiresi tarafından hastane kuralları hakkında bilgi verilmektedir.

Ameliyathane:

Hastanemiz KBB branşında modern tıpta uygulanan birçok ameliyat gerçekleştirilmektedir. 2 Nisan 2018 tarihinde ameliyat hizmeti verilmeye başlanan hastanemizde aylık ortalama 125 hastaya KBB branşında haftanın tüm mesai günlerinde ameliyat hizmeti verilmektedir. Sıklıkla yapılan ameliyatlar arasında;

·      Adenoidektomi, adenotonsillektomi, tonsillektomi

·      Ventilasyon tüpü (kulak tüpü) takılması

·      Septoplasti, açık septoplasti, septorinoplasti

·      Konko cerrahisi, konko kırılması, konko RF uygulaması

·      Timpanoplasti, stapedotomi,mostoidektomi

·      Mikrolarengoskopi

·      Endoskopik sinüs cerrahisi

·      Parotidektomi

·      Boyun diseksiyonu

·      Konjetinal (doğumsal) boyun kitlesi çıkarılması

·      Boyundan LAP eksizyonu

·      Cilt tümörü eksizyonu

·      İntratimpanik steroid enjeksiyonu

·      Burun kırığı redüksiyonu

·      Burundan ve kulaktan yabancı cisim çıkarılması

·      Dil bağı kesilmesi

·      Nazofarenks biyopsisi

·      Peritonsiller abse boşaltılması

‘yer almaktadır.