T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Yönetim Biriminin Faaliyetleri

Güncelleme Tarihi: 30/04/2021

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ 2018 YILI FAALİYETLERİ

1. Kalite Politika-Vizyon Misyon ve Değer revizyonun belirlenmesi

 2. Genel organizasyon şeması ve birim bazlı organizasyon şemaları

3. Doküman Yönetim Sisteminin oluşturulması

4. Komite ekip ve komisyonların kurulması ve katılımın sağlanması

 5. Güvenlik Raporlama Sisteminin yönetilmesi ve analizlerinin yapılması

6. Düzeltici Önleyici Faaliyetleri yönetim sisteminin yönetilmesi

7. Hasta ve çalışan memnuniyet anketlerinin yönetilmesi ve analizlerinin yapılması

 8. Kurumsal İletişim Anketlerinin sürecinin yönetilmesi ve analizinin yapılması

9. Kurumsal İletişim Yapısının oluşturulması

10. Sağlıkta Kalite Standartlarının hastanenin tüm birimlerinde uygulanması