T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz

Güncelleme Tarihi: 16/10/2020


MİSYON


Dünyanın en büyük ve gelişmiş sağlık kuruluşlarından biri olmanın bilinciyle; en iyi sağlık hizmetini, zamanında, 
sürdürülebilir, etkili, verimli ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde, hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve 
çalışan memnuniyetinden taviz vermeden sunmak, bilimsel araştırmalar, sağlık teknolojisi ve tıp eğitimine öncülük
ederek sağlığın sürekli gelişimine imkan sağlamak ve yaşamın zenginleşmesine katkıda bulunmak.VİZYON

Tüm dünya insanlarına mükemmeliyet hedefleri doğrultusunda en iyi sağlık hizmetini sunmak, hasta odaklı 
klinik bakım, nitelikli sağlık insan gücü, bilimsel çalışmalar, sağlık teknolojisi kullanımı ve tıp eğitimindeki
başarısı ile dünyada ilk akla gelen sağlık kuruluşu olmak.
DEĞERLERİMİZ

    ➣Sağlıkta kalite ve verimlilik standartları ile bilimsel gerçeklere uygun, sürdürülebilir, güvenilir, güler yüzlü sağlık hizmeti sunumuna bağlılık.
    ➣Sağlık teknolojilerinin sunduğu imkanlarının optimum kullanımını gözetlemek.
    ➣Hasta ve çalışan mahremiyeti ile güvenliği ilkelerini benimsemek.
    ➣Hizmetin her aşamasında hasta ve çalışan memnuniyetini gözetmek.
    ➣Sağlık hizmetlerinin etkililiğini ve etkinliğini arttırarak kaliteli, profesyonel hizmet sunmak.
    ➣Ekip ruhunu benimseyerek sürekli iyileşme ve gelişmeye açık olmak.