İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Başhekim

Güncelleme Tarihi: 15/11/2018

Op. Dr. Abdurrahman Hamdi İNAN

Eğitim
 
 
  • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi (Mezuniyet:2004)
  • İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Uzmanlık:2012)
İş Deneyimi
 
 
  • Ardahan Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği- Uzman Hekim 2012-2014
  • Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği – Uzman Hekim 2014-2018
  • Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi- Başhekim -2018-Halen
Tıbbi İlgi Alanları
 
 
  • Pelvik organ prolapsus cerrahisi
  • Benign jinekolojik hastalıkların laparoskopik ve açık cerrahisi
  • Üriner inkontinans cerrahisi
  • Vajinal cerrahi
  • Elektif ve acil obstetrik cerrahi