İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Temel İlke ve Değerlerimiz

Güncelleme Tarihi: 30/10/2018

• Hizmetlerimizi ‘Hasta Memnuniyeti’ ilkesiyle sunarız.
• Hasta ve yakınlarına dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin sağlık hizmetlerini veririz.
• Vatandaşlarımızın hasta olmamalarına yönelik bilgilendirmeler yaparız.
• Kaliteyi içselleştirip, her hizmette kalite anlayışını hedef alırız.
• Gelişime ve değişime açık, öncü girişimcilik ruhu taşırız.
• Sürekli gelişime inanır, bulunduğumuz konumun ilerisini hedefleriz.
• Etik ilkeler çalışmalarımızın temelidir.
• En önemli kaynağımız ve en değerli yatırımımız çalışanlarımızdır.
• Çalışanlarımızın katılımcı olmalarını ister, fikirlerinin değerli olduğuna inanırız.
• Hasta ve çalışan memnuniyetinin kesiştiği noktada daha kaliteli hizmet olacağına inanırız 
• Başarıda da ve başarısızlıkta da sorumluluğu paylaşırız.
          
         * SAĞLIĞINIZ MUTLULUĞUMUZDUR*