Op.Dr.Adnan Can ATAMAN

alt

 

İzmir doğumluyum. İzmir Necatibey ilkokul ve İzmir Özel Fatih lisesinde ilk-orta-lise
 tahsilimi yaptım. 1990 tarihinde Dokuz Eylül Ü.Tıp Fakültesin den mezun oldum.
 1995 yılında İzmir Atürk Eğitim Hastanesin den ihtisasımı aldım.
 
-Video lopooskopik kermi tavvü.
-F.A.S.T sertifikası
-Aile hekimliği sertifikası
-İstanbul protokolü sertifikası
-Nerwich Norfolk Üniversitesi kolorektel department climcal attachment (2002-2003)

 
© 2012 T.C. Sağlık Bakanlığı Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi. Tüm Hakları Saklıdır.